รถจอดแช่

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงประมาณ17.30น. วันที่ 20-12-2562 รถเมล์สาย 140 เลขทะเบียน 15-3724 จอดแช่ที่ป้ายนาน จนสายเดียวกันคันอื่นๆที่วิ่งตามมาผ่านไปแล้วก็ยังไม่ออก จากรถโล่งจนมีคนขึ้นเยอะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 140 จอดแช่ป้ายนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติเช่นนี้อีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ