รถขาด อ้างพขร.ป่วย จบกัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ประชาชนใช้รถเมล์ พขร.ป่วย รถประจำทางไม่ต้องวิ่งเพราะพขร.ป่วย ขับไม่ไหว ขสมก.ไม่มีวิธีแก้ไข โดยเฉพาะรถช่วงดึก ไม่เห็นใจประชาชนตาดำๆที่ต้องชะเง้อมองว่าเมื่อไรรถเมล์จะมา ลูกเมียครอบครัวรออยู่ รอไป 2 ชั่วโมง โอ้ว! แม่จ้าว ประเทศฉันมีเนอะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ