รถขาดระยะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
82 รอบสองทุ่มวันนี้ไม่มีรถเลยเหรอคะ รอนานมากเลย รอมาเกินครึ่งชม.แล้วค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ