รถขาดช่วง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
3-26Eรอรถตั้งแต่20.25-21.28รถยังไม่มาเลย รบกวนบริหารจัดการความถี่รถให้ดีกว่านี้ได้ไหม?

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจรและผู้ใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)