รถขาดช่วง เติมแก๊ส

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์สาย 20 ช่วงเวลาประมาณ 17:00 หรือเวลาคนเลิกงาน มักจะไปรอเติมแก๊สอยู่เต็มปั้มทั้งๆที่เป็นเวลาที่ผุ้คนสัญจรไปมา ทำให้รถขาดช่วงบางครั้ง เกือบชั่วโมง และปลายทางเส้นถนนสุขสวัสดิ์มีรถเมล์แค่สายเดียว ผู้โดยสารเดือดร้อนมาก แต่พอออกมาจากปั้มก็ติดๆกัน2-3คัน มันพอจะมีการแก้ไขยังไงได้บ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงการเติมแก๊สในช่วงเวลาเร่งด่วน หรือสามารถจัดการรถให้ออกตามตารางเวลาได้บ้าง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลพิจารณาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ