รถขาด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถขาด รอครึ่ฃชั่งโมงยังไม่มา ช่วง บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสอง ปล่อยมาแต่รถเสริมวิ่งแค่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำให้ตกรถไฟ ไปวันแม่ไม่ทัน

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ