รถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถสาย 38 48 ไม่วิ่งผ่านอโศกแล้วหรอ เพราะว่าเวลาผมเลิกงานช่วง 18.00 ไม่ค่อยมีรถรอนานมากๆๆ เพราะว่ามีแค่รถ2สายนี้ที่เข้า ราม2 ถ้าให้ดีให้สาย 98 รับคนเข้า ราม2

เรียนผู้ใช้บริการ ตามที่ท่านร้องเรียนรถโดยสารประจำทางสายที่ 38 กับ 48 รอรถนาน นั้น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดำเนินการให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ