ยูโร 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 6:47 นาที โดยประมาณ 543 วิ่งมาติดกัน 2 คัน โบกมือก็แล้ว วิ่งเลนกลางซะด้วย แต่ไม่จอดรับผู้โดยสาร กับแค่มีรถเก๋งจอดอยู่เลนซ้ายแค่นี้ รถก็ว่าง แต่ไม่จอด ห่วยมาก ขนส่งรับพนักงานแบบนี้มาขับรถเหรอ นี่ 2 คันเลยที่ไม่จอดรับ แย่มากๆ เสียเงินขึ้นนะคะ ไม่ใช่ขึ้นฟรี - -

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลอบรมพนักงานโดยรวม เรื่องการมีจิตสำนึกการให้บริการและหยุดรับ-ส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายหยุดรับ-ส่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้งสถานที่ หมายเลขข้างรถ หรือเลขทะเบียนรถ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบนำผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป