ยูเนี่ยนมอล ไป สยาม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามสายรถเมล จากยูเนี่ยนมอล ไปสยาม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.เดินไปขึ้นรถเมลืสาย 34 39 เเละปอ.503 ไปลงที่อนุสาวรียืชัยครับเเล้วต่อด้วยสาย 54ฝั่งเซ็นเตอร์วันนะครับจะผ่านหน้าสยามพรารากอนได้เลยครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ