ยืนรอรถตรงป้ายรถเมล์แต่ไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยืนรอรถเมล์ตรงป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรแพรกษา2 แต่ก่อนคนจะไปขึ้นกันตรงตลาดหน้าเอื้อตอนยังไม่มีป้ายรถเมล์ แต่ตอนนี้มีแล้ว ดิฉันจึงไปขึ้นตรงป้าย นั่งมาหลายครั้งแล้วรถก็จอดปกติ จนวันนี้ ไม่ยอมจอด แถมชี้ไปข้างหลัง (น่าจะให้ไปขึ้นตรงตลาด) ทั้งๆที่ดิฉันยืนโบกตรงป้ายรถเมล์ รบกวนชี้แจงพนักงานให้ทราบด้วยนะคะ! (จำเลขรถไม่ได้ค่ะ แต่รอบ8.30น.)

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ