ยังมีสาย 63 วิ่งกะดึกอยู่หรือเปล่าครับ?

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือผมมารอรถเมล์สาย 63 ที่หน้าเซนทรัลลาดพร้าวตั้งแต่ 5 ทุ่มครึ่งจนถึง เที่ยงคืนครึ่งคือมีแต่สายอื่นผ่านมา 39 34 503 ผ่านเยอะมาก จนรอไม่ไหวไปนั่ง Taxi เลยสงสัยว่าสรุป 63 จะมีวิ่งกะดึกไหมหรือยกเลิกไปแล้ว หรือไม่วิ่งเซนทรัลลาดพร้าวแล้วเพราะรำคาญถนนก่อสร้างอยู่ได้ ถ้ามีก็เพิ่มสักครึ่งชั่วโมง 1 คันก็ยังดี บ้านมีก็ต้องกลับครับ ไม่ได้มืดไหนนอนนั้นครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ