ยกเลิก ประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 2 อู่รามอินทรา-ประดิษฐมนูธรรม เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
หมายเหตุ: 
เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย คือ บริษัทรักษาความปลอดภัยสยามพิทักษ์ จำกัด จึงทำให้ไม่มีคู่แข่งขัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มิถุนายน 29, 2560