ยกเลิก ประกาศประกวดราคาว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 3 อู่แพรกษา (บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ไม่เกิดการแข่งขัน
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์จำกัด
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 20, 2560