ยกเลิก ประกาศประกวดราคาว่าจ้างพนักงานทำความสะอาด กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 2 และ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
หมายเหตุ: 
ยกเลิก เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี.เอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
11,598.80
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท พี.เอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
11,556.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2560