ยกเลิก การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
314000
วันที่รับเอกสาร: 
19/10/2559 - 04/11/2559
วันที่ยื่นซอง: 
19/10/2559 - 04/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/11/2559
ราคากลาง: 
294,700.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 19, 2559