ยกเลิกป้ายโฆษณา รถเมล์ปอ.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ยกเลิกป้ายโฆษณาที่ติดบริเวณหน้าต่างรถ ทำให้วิสัยทัศในการมองแย่ลงมาก ไม่สามารถเห็นป้ายรถเมล์หรือสิ่งอื่นได้ อาจทำให้เสียโอกาสในชีวิตประจำวัน อาทิ ลงผิดป้าย และมีผลต่อสูขภาพตา เพราะไม่สามารถจ้องมองหน้าต่างรถเมล์ได้ค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ