ยกเลิกป้ายจอดรถสถานีพญาไท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรื่องยกเลิกป้ายหยุดรถประจำทาง กระผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ใช้รถขสมก.ในการเดินทางที่เชื่อมต่อจากรถรถไฟ,รถไฟฟ้าสถานีพญาไท เพื่อมาขึ้นรถขสมก.อีกเส้นทางหนึ่ง ผมได้เห็นป้ายหยุดรถขสมก.ตรงอาคารซี.พี.ทาวเวอร์3 หน้าเซเว่นซึ่งเป็นป้ายหยุดรถที่ยังสมบูรณ์อยู่แต่ทำไมถึงรถขสมก.ถึงไม่หยุดรับผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถนี้ และทราบว่าจุดนี้ยกเลิกไปแล้วและต้องเดินไปขึ้นรถที่บริเวณหน้าร้านอาหาร "ครัวกรุงเทพ" ซึ่งไกลกว่ามากไม่มีที่นั่งและหลังคามีแต่เพียงป้ายหยุดรถเท่านั้น ซึ่งผมคิดว่าตรงอาคารซี.พี.ทาวเวอร์3 เป็นป้ายที่สะดวกและสมบูรณ์น่าจะนำกลับมาใช้เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ในส่วนของป้ายรถเมล์ประจำทาง เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ กทม .เป็นผู้จัดทำ สอบสอบได้ที่เบอร์ 1555 ขอขอบคุณที่ใช้บริการ