ยกเลิกขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2562 ของเขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ: 
-
วันที่รับเอกสาร: 
09/07/2562
วันที่ยื่นซอง: 
09/07/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/07/2562
ราคากลาง: 
0.00
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 9, 2562