ยกเลิกการประกาศการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
295310
วันที่รับเอกสาร: 
26/09/2557 - 09/10/2557
วันที่ยื่นซอง: 
26/09/2557 - 09/10/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
10/10/2557
ราคากลาง: 
251,500.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 13, 2557