ม.เกษตร ไป ม.ราม 1

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก ม.เกษตร ไป ม.ราม1 นั่งรถ ขสมก ที่ไม่ใช่รถร่วมบริการ สายอะไรไปได้บ้างคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลเดินรถได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ