มีเอกสารเดินรถเป็น excel หรือ csv ไหมครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากถามว่า มีเอกสารเดินรถเป็น excel หรือ csv ไหมครับ เผื่อเพื่อขอดาวน์โหลดมาใช้งาน ขอบคุณครับ