มีรถเมล์สายอะไรที่ขึ้นจากตลาดบางเขน แล้วผ่าน ธนาคารธนชาต ตรงวงศ์สว่าง บ้างค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
มีรถเมล์สายอะไรที่ขึ้นจากตลาดบางเขน แล้วผ่าน ธนาคารธนชาต ตรงวงศ์สว่าง บ้างค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ใช้บริการรถประจำทางสายปอ.543 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 05.00-22.0 น. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ