มีรถอะไรสามารถเดินทางไปได้ครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก เขตบางกะปิ ซอยรามคำแหง 60/1 ไป โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 58,113, ลงมหาลัยรามคำแหง 1 ต่อรถสาย 40 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ