มีรถน้อยมาก สาย 20

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีรถใหม่ๆ หรือ เพิ่มรถให้มากขึ้นหน่อยครับ รอนานมาก 30 นาที มาที ช่วยพิจรณาด้วยครับ