มีรถตู้สายอะไรวิ่งผ่านเดอะมอลล์บางกะปิบ้างครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่ามีรถตู้สายอะไรวิ่งผ่าน หรือจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่เดอะมอลล์บางกะปิบ้างครับ