มีรถตู้จาก หรือ รถเมย์ จากสนามบินดอนเมือง ไป Big C ลาดพร้าว 81 ไหมครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
พอจะบอกสาย รถเมย์หรือรถตู้จากหน้า สนามบินดอนเมืองไหมครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 59 ลงป้ายหน้าโรงพยาบาลเมโย แล้วขึ้นสาย 126 หรือ178 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ