มีป้ายรถเมล์ไว้ทำไม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายรถเมล์หน้าโลตัส ปิ่นเกล้า มีไว้ทำไม ในเมื่อรถเมล์ไม่เคยจอด วิ่งออกขวาตลอด ถ้าจะไม่จอดก็ย้ายป้ายออกไป รถเมล์วิ่งขวาตลอด โบกสามสี่คันก็ไม่จอด ต้องรอนานมาก สาย 198 ไม่เคยเข้าเลย วิ่งขวาอย่างเดียว รอนานมากกว่าจะจอด ต้องรอคันที่ผู้โดยสารลงป้ายถึงจะได้ขึ้น ถ้าไม่มีคนลงก็ไม่เคยจอด ช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ