มาใส่ป้ายได้มั้ยคะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ป้ายรถเมล์ตรงข้ามซอยยาสูบป้ายหลุด มานานแล้วค่ะ เหลือแต่ราวเหล็ก มาใส่ป้ายหน่อยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่าป้ายบอกเส้นทางหรือศาลาที่พักผู้โดยสารเป็นอำนาจความรับผิดชอบของ กทม. กรุณาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1555 (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ