มารยาท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 555 พนักงานที่ชื่อ นวลพิศ การบริการคือเป็นไปทางด้านลบค่ะ ปกติสายนี้จะเทรนพนักงานดีมากๆเลบนะคะ รบกวนช่วยอบรมพนักงานอีกรอบในเรื่องโทนเสียง และอีกอย่างนะคะ ไม่ควรวางที่เก็บตังไว้บนที่นั่งผู้โดยสารหรือเปล่าคะ ลงไว้คงไม่มีใครสนใจ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ