มารยาท และ การขับรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
141หมายเลขทะเบียนรถ 15-3694 ทั้งกระเป๋ารถและคนขับพูดจาไม่มีมารยาท 82 ขับรถเร็ว จอดไม่ตรงป้าย จอดไม่สนิท

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเป็นข้อมูลในการรอบรมโดยรวมเรื่องมารยาทการให้บริการอย่างสุภาพให้ผู้ใช้บริการประทับใจและการจอดรับส่งตรงตามจุดรับส่งอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.