มารยาทในการขับบนท้องถนนทำให้เกิดความอันตรายกับผู้อื่น

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปรับอากาศ ทะเบียน 16-1961 กรุงเทพมหานคร เลขรถ 3-70488 เวลา 14.16 ถนนพญาไทมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ ขับมาช่องทางขวาสุด ถึงวงเวียนแล้วปาดออกซ้ายทำเกิดความอันตราย แล้วจอดคาเลนไว้ เปิดประตูพูดท้าทายอยู่ในรถ

เรียน คุณผู้แจ้งบริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับเข้มงวดพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางอี่นๆ หากได้รับการร้องเรียนในกรณีเช่นนี้อีก จะลงโทษสถานหนักตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)