มารยาทพนักงานเก็บค่ารถโดยสาร สาย 60

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรถสาย 60 เลข 2-80098 ทะเบียน 11-9291 จากป้ายก่อนขึ้นทางด่วน มักกะสัน ใกล้ๆอาคารวานิช เพื่อจะลงป้ายประตูนำ้ ถามป้าที่เก็บค่ารถเมล์ว่า "รถเลี้ยวซ้ายไปเซนทรัลเวิล หรือตรงไปคะ" พนักงานเก็บค่ารถที่น่าจะผ่านการอบรมมาอย่างดี ตอบกลับมาว่า "ไม่รู้เลี้ยวไหน แต่ไปถึงแค่อุรุกพงค์" พูดตะคอกใส่คนถาม ปกติไม่เคยไปแถวนั้นคะ. พราะไม่รู้รู้รถเลี้ยวตรงไหน จะได้ลงถูก แต่กลับโดน พนักงานเก็บค่าโดยสาร ขสมก ตอบแบบนี้. ปกตินั่งแถวเส้นลาดพร้าว เจอแต่. พนักงานพูดจาดี แต่งตัวสะอาด สุภาพ. เจอมนุษย์ป้าที่เก็บค่าโดยสารคนนี้ตอบกลับมาแบบนี้ รู้สึกว่า ถ้าป้าไม่ไหว ไม่อยากตอบ. ไม่ชอบให้ใครถาม. ขสมก. ไม่ควรให้มาทำงานนะคะ "ถ่ายรูปพนักงานคนนี้ไว่แล้วด้วย"

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 60 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก ขอความกรุณาเเจ้ง หมายเลขรถ เบอร์ข้างรถ สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ เข้ามาทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ