มารยาทพนักงานขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปอ.สีเหลืองสาย12 ทะเบียน15-4561 วันที่7พย.57 เวลา15:30 พขร.อายุประมาณ60 ปี ณ ป้ายรถวัดสุทัศน์ พขร.ได้ออกรถก่อนที่ผู้โดยสารจะลงจากรถโดยมีผู้โดนสารทั้งหมด3คนเป็นเด็กนักเรียนชี้นประถม2คน บุตรสาวของดิฉันได้ลงจากรถเป็นคนแรกแต่ยังลงรถไม่เรัยบร้อยดีทางพขร.ได้ทำการออกรถทำให้บุตรสาวเกิดอาการเสียหลักประกอบกับดิฉันและบุตรชายซึ่งยังอยู่บนรถและยังไม่ได้ลงจากรถเลยดิฉันจึงได้ตะโกนบอกอย่างสุภาพว่าเด็กยังไม่ได้ลงจากรถเลยนะคะทำไมถึงรีบออกรถล่ะประกอบกับตลอดระยะทางที่โดยสารมาทางพขร.พูดจาไม่สุภาพหยาบคายเป็นระยะๆ

เรียน คุณแหม่ม ขสมก.ได้รับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารมินิบัสสาย 12 ทะเบียน 15-4561 แล้ว ได้แจ้งให้ผู้ประกอบการส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบขอองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ