มารยาทของพนักงาน ขสมก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจาก เมื่อวันที่ 25/08/2562 ข้าพเจ้าได้ขับรถ ติดไฟแดงอยู่ และมี รถเมล์ สาร 24 เบอร์ 8-50231 ได้ทำการเลี้ยว U-TRUN กลับรถ ทำให้ท้ายรถเมล์ มาเบียดกับกระจก ด้านคนขับ ทำให้รถ เกิดการเสียหาย ทั้ง 2 ฝ่ายได้เรียกประกัน มาและได้ดูกล้อง สรุป ทางรถยนต์ ฝ่ายเราถูก เพราะรถเราจอดติดไฟแดง รถเราไม่ได้ขยับ แต่ด้วยมารยาท ของพนักงาน ทำเป็นไม่พูด ไม่จา คิดว่าตัวเองถูก เป็นเจ้าของถนนหรือค่ะ จะขับยังไงก็ถูกตลอด หรือคะ ไม่เข้าใจ และในเมื่อ ประกันทั้ง 2 ฝ่าย สรุป ว่าทางรถเมล์ ผิด คำว่า ขอโทษ พูดไม่เป็น หรือสะกด ไม่ได้ค่ะ คนไทยเหมือนกัน ไม่ว่า ฝ่ายใดผิด ก็ควรมีการพูดจา กันดีๆ หรือมีการ ขอโทษ เพื่อมารยาท บ้างก็ได้นะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ