มารยาทการขับรถของพนักงาน สาย 542

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 รถเมล์ปรับอากาศสาย 542 หมายเลขทะเบียน 13-5739 กรุงเทพฯ ได้ขับรถปาดขึ้นเลนขวาบริเวณหน้าสำนักงานเขตราชเทวี ผมได้บีบแตรเตือน แต่คนขับกับไม่สนใจพยายามที่จะเข้าช่องขวาสุดให้ได้ เมือรถติดไฟแดงคนขับได้เปิดกระจกออกมาโดยกล่าวถ้อยคำที่หยาบคาย (สถุนมาก) ผมฝากให้ช่วยตรวจสอบและว่ากล่าวตักเตือนด้วย ควรมีการอบรมมารยาทในการขับรถให้มากกว่านี้

เรียนคุณ สมฤทธิ์ เรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาที่ได้รับทราบแล้ว จะได้ประสานไปทางบริษัทให้ส่งตัวพนักงานขับรถมาเพื่อพิจารณาโทษตามระเบียบต่อไป ในการนี้ต้องขอขอบคุณมากที่ได้ส่งข้อร้องเรียนมาให้ได้ทราบเพื่อจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงตัวบุคลากรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป