มาตรฐานราคาค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถเมล์สาย554จาก รามอินทรากม5 ไปลงที่ซอยเค กระเป๋ารถเมล์คิดราคา14บาท จากซอยเค กลับมาลงที่รามอินทรากม5 คิดราคา 16บาท มาตรฐานคืออะไรคะ บนรถควรจะมีตารางเปรียบเทียบค่าโดยสารเพื่อให้เห็นถึงความถูกต้องนะคะ กระเป๋ารถเมล์คนละคน แต่ระยะทางเท่ากัน คิดราคาไม่เท่ากัน ช่วยปรับปรุงด้วยค่ะ