มาช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย149 รอนานมาก มาไม่ทันคันแรก17.02 ขณะนี้17.40แล้วยังไม่มีมาซักคัน ควรเพิ่มจำนวนรถน่ะ