มอบเงินให้กับนางทุเรียน ชีวะธรรม พกส. และนายสิทธิพร เหลี่ยมมุกดา พขร. สาย 140 คนละ 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ที่ได้กระทำความดีช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถูกมิจฉาชีพกรีดกระเป๋าหวังชิงทรัพย์บนรถโดยสาร

ภาพประกอบ: 
4