มลพิษควันดำ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรบกวนช่วยดูแลเเก้ไขปัญหาเขมาควันดำจากรถเมล์์ ร้อน (สีแดงครีม)ของ ขสมก.ทุกคันหน่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้กันมากช่วยตรวจสอบแก้ไขทีครับ

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการส่งรถคันดังกล่าวให้ช่างซ่อมแซมแก้ไข หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ