ม.จุฬาฯ ไป หมอชิต2 ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขึ้นจาก ม.จุฬาฯ ไป ขนส่งหมอชิต2 น่ะค่ะ ขึ้นรถเมลืสายอะไรได้มั่งค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารสาย 29 ลงบริเวณป้ายหน้าสวนจตุจักรต่อรถประจำทางสาย 3,77 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ