ภาระหน้าที่ของ พขร. และพกส.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
3/8/2560 มารอรถสาย 206 ป้ายสุดท้าย จากฟอร์จูนมุ่งหน้าอโศกเพื่อเลี้ยวซ้ายไปพัฒนาการ เวลา 22:20 น วิ่งมาทีป้ายแต่ไม่ทันเลยพยายามโบกให้จอด แต่ พขร. ไม่ยอมจอด อยากให้ พขร และ พกส ตระหนักถคึงภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อ ปชช ผู้มีรายได้น้อย ถ้าเขามีเงินเขาคงไม่คิดจะขึ้นรถของท่าน แต่เขาไม่มีทางเลือกจึงจำใจต้องใช้บริการจากท่าน อยากให้พวกท่านตระหนักว่าภาระหน้าที่ของท่านคือให้บริการ ปชช ไม่ให้มีเหลือตกค้างอยู่บนถนนกลับบ้านไม่ได้ต้องพึ่งบริการแท็กซี่ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะใช้บริการแท็กซี่ได้ ปชช บางคนอาจจะใช้เพียงเมื่อยามจำเป็น สาเหตุที่ระบายความในใจก็เพราะเห็นบางท่านไม่สนใจที่จะให้บริการ ปชช สนใจแต่จะรับถ้วยรางวัลหรือรับ มตฐ iso ซึ่งก็เห็นได้มานมนานแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ ปชช มีอะไรดีขึ้นมา อยากจะเห็นพวกท่านให้การเอาใจใส่ ปชช มากกว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดำเนินการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ