พูดจาแทะโลมผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วได้ไปยืนรอรถมีเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษเข้ามาพูดจาแทะโลม ถามโน่นถามนี่ ลักษณะเหมือนอยากรู้จัก ซึ่งดิฉันก็เฉยๆไม่ได้อะไร ก็เดินออกไปห่างๆเพื่อรอรถ แต่สายตรวจพิเศษคนนี้ก็ยังเดินตามมาลักษณะเหมือนเดิม ชวนคุย ถามเหมือนคนรู้จักกันมาประมาณนึง ตอนนั้นเริ่มโมโหไม่รู้จักกันแต่จะมาในลักษณะแบบนี้ไม่ชอบ เผอิญเห็นหมายเลขตรงหมวก 258 มีป้ายชื่อติดหน้าอกจำคร่าวๆ ชื่อวิรากร ทรัพย์สำราญ การกระทำดังกล่าวไม่สมควรมาพูดจาแแบนี้กับผู้โดยสาร เป็นเจ้าหน้าที่ก็ควรปฏิบัติในหน้าที่ไม่ใช่มาทำกิริยาแบบนี้กับผู้โยสาร อยากให้ตักเตือนการกระทำดังกล่าวด้วยไม่ควรพูดจาแทะโลมผู้โดยสาร จะได้ไม่ไปกระทำต่อผู้โดยสารคนอื่นอีก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ