พุทธมณฑลสาย 4 ไป โรงแรมเอสดีอเวนิว ถนนบรมราชชนนี

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบรถปรัรบอากาศประจำทางที่เดินทางจากพุทธมณฑลสาย 4 ไป โรงแรมเอสดีอเวนิว ถนนบรมราชชนนี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขึ้นรถโดยสารประจำทางสาย 125,515 หรือ 539 ลงป้ายฝั่งตรงข้ามขนส่งสายใต้ใหม่ แล้วขึ้นสาย 511,516,123 หรือ127 ฝั่งที่ลง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ