พิธีปล่อยแถวขบวนรถโดยสารในงาน "บขส. ขสมก.รวมใจถวายพ่อ"

ภาพประกอบ: 
758