พิจารณาการจัดรถรอบเช้าของสาย 556 ด้วยค่ะ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พิจารณาการจัดรถรอบเช้าของสาย 556 ด้วยค่ะ ขากลับวัดไร่ขิงช่วงเช้าหายากมาก มีแต่ขาเข้าเมือง เข้าใจว่ารถน้อย แต่เท่าที่ดูจาก via bus อีกฝั่งรือตามกันมาติดๆ ทั้งที่รถไม่ได้ติด รบกวนพิจารณาการจัดรอบให้สมดุลด้วยคะทั้งขาเข้า เเละขาออก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงแก้ไขโดยการปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพปัญหาจราจร เพื่อให้มีรถหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ