พัฒนาป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากขอเสนอความคิดเห็นนะคะ อยากให้ทางองค์การมีการอธิบายเส้นทางของการเดินรถในแต่ละป้ายรถ ว่าตรงนั้นมีสายอะไรผ่าน แล้วแต่ละสายเดินรถไปถึงไหน ผ่านอะไรบ้างเป็นจุดสำคัญๆไป เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางและป้องกันคนหลงทางได้ในระดับหนึ่ง ดังเช่นเห็นในซีรีย์ต่างประเทศ ที่ตามป้ายรถเมล์ต่างๆ จะมีอธิบายเส้นทางการเดินรถเมล์ของสายที่ผ่านสถานที่นั้นๆ