พักงานขับรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ สาย107 มีพนักงานคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยา พนักงานขับรถซึ่งเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ ส่วนพนักงานเก็บตั๋วเป็นภรรยาไม่ทราบชื่อ แต่มีลักษณะผมสั้น ซึ่งทั้งสองคนนี้เมื่อใดที่ได้อยู่รถคันเดียวกันจะมีพฤติกรรมคือ 1.ชอบแวะซื้อของตรงตลาดคลองเตย 2.ขับรถช้าทั้งๆที่ถนนไม่คล้องมีรถและจะขับช้าเพราะคุยกันตลอดทสง พฤติกรรมแบบนี้ทำให้ผู้โดยสารเดือดร้อนจากที่จะได้กลับถึงที่พักไวๆแต่กลับถึงช้า การกระทำแบบนี้ทางองค์กรจะมีการลงโทษอย่างไร และถ้าลงโทษแล้วยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกจะทำอย่างไร รถเมล์เป็นรถให้บริการประชาชนแต่ผู้ให้บริการกลับเอาตัวเองเป็นตัวหลัก แบบนี้ตัวผู้ให้บริการยังจะมีคุณสมบัติของการให้บริการอีกหรือ บุคคลที่มาทำอาชีพนี้ควรจะรู้และเข้าใจผู้โดยสารไม่ใช่มาทำเพื่อเอาเงินไปวันๆ ถ้ากระทำแบบนี้ก็ไม่ควรให้บุคคลนั้นทำอาชีพนี้ หวังว่าทางองค์กรที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วย

เรียน ผู้ใข้บริการ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนแล้ว ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสาย 107 เรียกพนักงานมาอบรมกำชับย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง รับส่งผู้โดยสารให้ถึงที่หมายด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมเช่น สาย/ เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่/ เวลา/ สถานที่/หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบข้อบังคับองค์การต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ