พฤติกรรมรถประจำทาง สาย 107

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 24 ส.ค. 2560 เวลา 16.00. รถประจำทางฟรี สาย 107 ทะเบียน 11-8995 จอดแช่ป้ายและขับรถช้ามาก ทั้งๆที่ถนนมีรถไม่ได้ติด เนื่องจากรถขาดระยะ ต้องรอนาน มาเจอรถคันนี้ยังต้องทนพฤติกรรมแย่ๆอีก ถ้าไม่อยากวิ่งหรือไม่อยากให้คนขึ้นรถฟรีก็ควรยกเลยซะ พบเห็นบ่อยครั้งจนต้องมาเขียน

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท ไม่จอดแช่ป้ายเป็นเวลานาน จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ