พฤติกรรมการขับรถที่ก่อให้เกิดอันตรายและไม่มีความเป็นมืออาชีพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม เวลา 8:00-8:15 โดยประมาณ ตรงบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 หัวหมาก รถเมล์ปรับอากาศสีฟ้าสาย 60 หมายเลขทะเบียนรถ 16-2116 ป้ายสีเหลือง ซึ่งขับอยู่ในช่องซ้ายซึ่งเป็นช่องรถเมล์ได้เปลี่ยนเลนมาช่องขวาสุดโดยไม่ขับอยู่ในช่องหลักของตัวเอง ยิ่งทำให้สภาพจราจรที่ติดขัดช่วงนั้นอยู่แล้ว กลับติดขัดกว่าเดิมอีก โดยในช่วงที่รถเมล์เปลี่ยนเลนจากซ้ายไปขวาสุดนั้น รถบนถนนกำลังติดและไหลไปช้า ๆ ไม่มีรถเสียหรือเหตุการณ์กะทันหันที่ต้องให้เปลี่ยนเลนเลย เท่านั้นไม่พอรถ หลังจากนั้น แค่ประมาณ 1-2 ช่วงรถ รถเมล์คันดังกล่าว ได้เปลี่ยนเลนกลับเข้ามาช่องกลาง ซึ่งมีรถผมกำลังขับอยู่ในเลนกลางและกำลังจะเข้าทางแคบที่บีบให้เหลือจราจรเลนเดียว แต่รถเมล์คันดังกล่าวกลับรีบเบียดจนผมต้องรีบหลบเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชน ทั้งที่ ๆ อันที่จริงแล้ว รถเมล์คันดังกล่าวควรรอให้รถทางตรงและหัวรถของผมอยู่ในช่องแคบก่อนรถเมล์คันนั้นด้วยและเขาสามารถขับตามปกติของตัวเองและสามารถเข้าเลนกลางนี้ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนด้วยซ้ำ พฤติกรรมการขับรถดังกล่าว ก่อให้เกิดการจราจรติดขัด หวาดเสียวและเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างยิ่ง นี้หรือเป็นพฤติกรรมของพนักงานของขสมก.? ผมจะรอให้ขสมก.ดำเนินการกับคนขับรถเมล์คันนี้ก่อน ถ้าไม่ดำเนินการผมจะเผยแพร่คลิปที่บันทึกไว้ให้สาธารณชนทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผมส่งข้อความร้องเรียนี้ ปล.ผมจะแจ้งตั้งแต่วันที่ 10 แต่ติดธุระไปต่างจังหวัดซะกอ่นครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ