พนักงานไร้มารยาทกริยาไม่เหมาะสม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย95ก (150116) จอดรถก่อนถึงป้ายพอโบกให้จอดแล้วพนักงานพูดจารไร้มารยาทถ้าไม่เต็มใจไม่ควรมาทำงานบริการค่ะแนะนำอบรมพนักเรื่องมายาทนะคะ กริยาต่ำมาก

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ ให้คำแนะบริการที่ดี ให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกและพึงพอใจในการใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)